NCBiR

Projekt współfinansowany przez NCBiR

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie proof of concept (PoC) poprzez przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad oprogramowaniem do automatycznej analizy ryzyka kredytowego w czasie rzeczywistym. Całość narzędzi, których prototypy zostaną opracowane w ramach niniejszego projektu zostanie wsparta przez prototypowe oprogramowanie z kategorii machine learning oraz big data, w celu samodoskonalenia się systemu w podejmowaniu decyzji w poszczególnych modułach.